,

Fjeldbygningen i Drammens Nordmark

Fjeldbygningen i Drammens Nordmark Av professor Jakob Schetelig. Med Drammens Nordmark forstaar man den helt isolerte skog- og fjeldmark, som i øst, syd og vest omgis av Lierdalens og Drammenselvdalens opdyrkete og vel bebyggete trakter. Mot…