«21 topper» er mitt prosjekt som handler om å komme seg opp på alle de høyeste punktene i Buskeruds 21 kommuner.