Hva er primærfaktor?

Primærfaktor er et mål på hvor mye en fjelltopp hever seg i forhold til terrenget omkring.

Primærfaktoren måles ved å regne ut hvor mange hødemeter man går ned fra en topp før oppstigningen mot nærmeste høyere topp begynner.