Innlegg

,

Fosskollen

Tursesongen 2021 ble innledet med en ørliten tur til Fosskollen i Lier. Det er flere måter å komme seg opp dit, og jeg valgte den enkleste fra Damtjern. Målet med turen var hovedsakelig å sjekke om astmaen var kommet under kontroll, så…