Innlegg

Første tur fra Lelangsplassen ble egentlig en oppsamlingstur etter turen til Gampåsen i fjor. Jeg hadde tenkt til å ta turen oppom Høgståsen da, men tiden løp fra meg den gangen så den måtte utsettes.

Jeg kunne starte sydover på blåmerka sti på østsiden av Lelangen. Halvveis ned vannet ligger det en hytte og like ved denne skulle det ta av en sti østover som ville bringe meg til foten av Høgståsen. Denne stien fant jeg ikke, men jeg la i vei i terrenget i riktig retning. Etter hvert dukket stien opp, og jeg fulgte den så langt jeg kunne. På kartet så det ut som det siste stykket mot toppen skulle være stiløst, men jeg fant et tråkk som jeg fulgte helt til topps.

Det var ikke all verdens utsikt fra toppen på grunn av vegetasjonen, men sydover kan man se noe av Finnemarka. Og i nordøst kunne jeg se over til turens neste mål, Ormtjernsåsen. Det var nok ikke mer enn 3-400 meter i luftlinje dit, og jeg kunne nærmest plotte ut traseen jeg måtte gå for å komme dit. Først var det å komme seg ned av Høgsteåsen. I dalbunnen mellom de to kollene lå Ormtjernet et lite og idyllisk skogstjern. Opp Ormtjernsåsen var det greit å gå på grunn av ganske fersk hogst. Det gjorde det lett å plukke ut veien, og gjorde også at det var mye bedre utsikt herfra enn forrige topp. Lelangen og Trettekollen dominerer i vest, og mot øst ser man mot Eggekollene og Lierdalen.

Faktisk kunne jeg så vidt skimte Lelangsplassen også, og det var fristende å bare sette kursen rett dit. Men jeg hadde et mål til for dagen og det var Svarttjern som ligger rett nord for Ormtjernsåsen. Så i stedet for å gå ned vestsiden av åsen, gikk jeg ned nordsiden mot tjernet. I sørenden ble jeg fanget opp av en sti som til sist ville ta meg helt hjem til Lelangsplassen. Men først var det en liten rast ved Svarttjern. Det er et koselig lite vann med både ørret og abbor, dog småvokst.

Etter rasten fortsatte jeg på stien mot hytta. Den var rimelig grei å følge bortsett fra et stykke preget av hogst. Halvannen time etter jeg startet var jeg tilbake ved hytta. Da hadde jeg gått drøyt 5 kilometer.