Innlegg

Så var det tid for den siste turen for å fullføre lista med topper i Finnemarka med primærfaktor over 100 meter. De to toppene som gjenstod var Finnebrenna og Glomsrudkollen. De ligger så nær hverandre at det er naturlig å ta de på samme turen.

Les mer