,

Kapitelen

Jeg hadde egentlig tenkt å ta en «rufs» oppe i Finnemarkas nordøstre hjørne, men av forskjellige grunner strandet det i dag. For det første så møtte jeg på alle regnskurers mor da jeg kom til Kanada i Lier. Den løyet riktignok etter at jeg hadde passert Hørte, men det var fortsatt bra med nedbør.

Den mest avgjørende faktoren for hvorfor opprinnelig plan ble forlatt var at veien(e) jeg hadde tenkt å bruke for å komme inn i terrenget var sperret for alminnelig ferdsel. Jeg kunne jo naturligvis ha gått de til fots, men da ville tidsplanen min ha sprukket skikkelig. Så det ble forkastet i denne omgang. 
Jeg bestemte meg heller for å ta en tur inn Finnemarkaveien fra Sjåstad, for å gjøre meg kjent med den. Den er behagelig nok ikke avgiftsbelagt, og tar en godt inn i terrenget. Jeg parkerte i krysset der veiene til gårdene Hestemyr og Avdalen skiller lag. Målet nå var kollen Kapitelen. Den ligger i en nord-sørretning langs elven Egga fra Garsjø. 
Det var først litt behagelig gange på veien inn til Hestemyr. Like ved Hestemyr tar det av en blåmerka sti retning Haskollsetra. Jeg hadde lyst til å svippe innom denne setra for å se hva den kunne være. Det ble en snau kilometer nordover på en idyllisk sti. Haskollsetra viste seg å ha sett bedre dager. Sant å si så var det vel bare rester av grunnmuren som stod igjen. Jeg befant meg nå like ved foten av Kapitelen. Strengt tatt var det vel bare Egga som skilte meg fra lia opp mot toppen. Egga fikk jeg krysset, dog med relativt mye vann ned i støvlene. 
Jeg hadde regnet med at det ville bli en relativt tung tur opp lia til toppen, for på mitt kart var det ikke tegnet inn noen stier på den strekningen. Heldigvis ble jeg etter hvert fanget opp av ei slepe som i alle fall gikk oppover. Jeg fulgte den, og havnet etter hvert på et hogstfelt nord for toppen. Da var det bare å gå gjennom dette hogstfeltet, og sørge for at man bare gikk oppover. Etter hvert ble det skog som overtok igjen, og toppunktet på Kapitelen lå inne i tett skog. Med andre ord er det ingen utsikt på toppen, men på hogstfeltet på nordsiden er det fin utsikt nordover mot Neverkollen, Korpåsen og Gampåsen. 
Ned fra Kapitelen tok jeg en sydlig rute og endte opp nede ved Egga igjen. Nok en gang måtte denne krysses, men her fant jeg i alle fall et sted hvor jeg kunne balansere tørrskodd over på en tømmerstokk. Tilbake til Hestemyr fulgte jeg østgående sti fra Meriputten. Og fra Hestemyr til bilen gikk jeg på den samme veien jeg startet turen.
Turen var 7,5 kilometer, og gikk unna på 2 timer.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar