Innlegg

,

Bjørnestillingsåsen, Steingatåsen og Sandseteråsen

I det siste har jeg vært en del turer i terrenget på østsiden av Eikeren. Turen i dag ville i så måte ikke skille seg nevneverdig fra dette, men ville nok samtidig bli den siste i dette området på en stund. Målet for turen var tre…