Innlegg

Tiden var kommet for å fullføre PF100-lista i Lier. Jeg manglet nå bare Korpåsen, inne ved Glitre. Man kommer ikke så langt med bilen inn Glitreveien, så det ville bli mye gåing på skogsbilvei inn mot Glitre. Jeg vurderte å hive sykkelen i bilen, men jeg følte meg både usikker på tilstanden til sykkelen og syklisten, så sykkelen ble hjemme. For å få litt adspredelse innover terrenget hadde jeg blinket meg ut et par ekstra koller som jeg ville besøke.

Les mer