Innlegg

Dagens siste turmål var Hajeråsen. Den ligger rett øst for Skroppfjell, kun en elv skiller de to fjellene. Jeg kunne ha vurdert å ta disse to toppene sammen, men dalsidene var så bratte at jeg valgte å dele de opp i separate turer.
Jeg kjørte bilen litt videre. Jeg hadde håpet å komme inn til Reinesetra, men ble stanset av is lenge før det. Dermed ble det plan B for oppstigning.
Les mer