Innlegg

, ,

Krukekollen

For å kunne sette endelig strek for trugesesongen, bestemte jeg meg for å oppsøke de lavereliggende områdene av Finnemarka. Nede i det sørvestre hjørnet, mot Hokksund, er det et slikt område. Jeg kjørte inn Slettbakkveien, mot Kolbrekvannet.…