Innlegg

Det siste året har jeg i store trekk bare holdt meg i Drammensmarka, både på nordsiden og sydsiden av Drammenselva. Og selv om det bare har vært hyggelige turer der, så blir det litt ensformig med tanke på vegetasjon og terrengtyper. I tillegg er det etter hvert få steder jeg ikke har vært i områdene rundt Drammen. Dermed kan det være greit å se litt videre ut i Buskerud. Jeg har jo et uttalt mål om å komme meg opp på alle kommunetoppene i fylket. 5 har jeg allerede vært oppe på, så nå er det bare 16 igjen. De som gjenstår befinner seg stort sett alle over 1000 moh. Siden våren har vært kald og snørik, tror jeg det kan være greit å vente en uke eller to på å prøve seg på de. Men fylket har jo mange spennende topper som er lavere enn det. En av de er en topp jeg har sett flere ganger når jeg har kjørt mellom Sigdal og Numedal. Toppen har et karakteristisk utseende og er et landemerke sett fra flere kanter. Toppen heter Tekslehogget, eller Tekslehøgget på lokalt mål. Et annet navn på toppen er Hovsnatten. Fjellet er et grensefjell mellom Flesberg og Rollag kommuner. Høyden er ikke avskrekkende, kun 721 moh.

Jeg kjørte opp Numedalen til Lampeland og tok fylkesvei 134 mot Sandsbråten i Sigdal. Lyngdal ble passert og rett før jeg kom til Bjørkesett viste dagens mål seg fram for første gang. Jeg fikk stoppet bilen, kom meg ut og fikk knipset noen bilder før jeg kjørte videre.
Det var bare et par-tre kilometer til jeg var framme ved Tekslevegen som tar av hovedveien med retning mot dagens mål. Som sedvanlig er noe av det første som møter en på disse små skogsveiene en bomavgift. På denne veien måtte en 50-lapp bytte eier. Men da kunne jeg i alle fall kjøre videre med god samvittighet. Det var riktignok ikke så langt jeg skulle kjøre, kun et par kilometer. Men på disse to kilometerne steg vi en del høydemeter, så de slapp jeg i alle fall å forsere til fots.
I et veidele er det lagd en enkel parkeringsplass for noen biler. Det var ingen andre der da jeg kom så jeg fikk velge plass fritt.

Første del av turen går på skogsbilvei, men det er kun snakk om et par-trehundre meter. Deretter er det sti resten av veien. Terrenget er preget av skog nesten helt til topps. Stien er tydelig hele veien og har vel mer eller mindre bratt stigning helt til topps. Men samtidig er det ikke veldig langt opp. 27 minutter tok det meg fra bilen til jeg var på det høyeste punktet, som ligger midt på en rygg som strekker seg rundt 500 meter i nordlig retning. Toppryggen har klassisk fjellvegetasjon med lyng og lave busker. Det luktet også fjell på toppen. Dette til tross for at toppen ikke er mange meter over 700. Det er to postkasser med turbøker på toppen. Den første kommer man til med en gang man er ute av skogen og oppe på toppryggen. Den andre befinner seg midt på ryggen, på det høyeste punktet.

Til tross for toppens moderate høyde er det en herlig utsikt fra Tekslehogget. Jeg hadde ikke fullklaff med været da jeg var på toppen, men i godvær ser man greit de sørlige delene av Trillemarka i nord. I vest ligger Blefjell. Mot syd ser man Kongsberg. I sydøst ligger Finnemarka. I øst/nordøst har man Norefjell og Andersnatten. Og dette er bare en grov tegning av det hele. Jeg skal tilbake hit en skikkelig godværsdag og gjøre ny opptelling.

En ting det er greit å være klar over er at vestsiden av Tekslehogget er stupbratt, og enkelte steder kommer det stupet brått på. Det er ingen sikring, så i dager med tåke er det nok smart å gå litt varsomt på toppen, eller holde seg litt øst på ryggen.

Ned igjen var det å følge egne fotspor. Hele turen tok 1 time og 22 minutter, og var snaut 4 kilometer lang.