Innlegg

For å kunne sette endelig strek for trugesesongen, bestemte jeg meg for å oppsøke de lavereliggende områdene av Finnemarka. Nede i det sørvestre hjørnet, mot Hokksund, er det et slikt område.

Jeg kjørte inn Slettbakkveien, mot Kolbrekvannet. Rundt en halv kilometer fra vannet var det ikke mulig å kjøre lenger på grunn av en stengt bom. Herfra ble det tur til fots. Les mer