Innlegg

Det er så mye man kan samle på, og sette seg som mål, også i naturen. Selv har jeg satt meg som mål å ha vært innom alle fastmerker eller trigonometriske punkter i Finnemarka. Likeledes har jeg som mål å dronefotografere alle vann av en viss størrelse i det samme området. Disse to aktivitetene fikk jeg kombinert i dag.

Jeg hadde blinket meg ut tre fastmerker som kunne gjøres om til en fin runde fra Landfalltjern. På den runden ville det også være mulig å få fotografert 3 vann: Landfalltjern, Hvalsdammen og Myrdammen.

Turen til det første fastmerket, Veslehei, gikk langs Landfalltjern til Landfallhytta og derfra nordover på sti mot Skimtheia. Jeg gikk ikke helt dit riktignok. Veslehei lå rett til høyre for meg og jeg dro rett inn i terrenget og gikk på frihånd til toppen. Klarte ikke å finne bolten eller noe annet som kunne minne om et fastmerke, så denne fikk passere udokumentert.

På vei til neste fastmerke, en kolle vest for Årkvisla, fikk jeg tatt en sveip nedom Hvalsdammen og fotografert den.
Veien fra første til andre fastmerke gikk på sti og i lysløype ned til parkeringsplassen ved Årkvisla, samme veier som Topp7turen bruker. Fra parkeringsplassen gikk jeg nordover mot Årkvisla-gården. Derfra var det bare en liten svipptur opp på riktig kolle. Og her fant jeg i det minste bolten.

Til tredje fastmerke gikk jeg først videre nordover mot Purkebråten, og derfra gikk turen vestover på et utvalg stier og skogsbilveier til Landfallbrenna, via Myrdammen. Landfallbrenna var et hyggelig møte. Området er preget av åpen og trivelig furuskog, i motsetning til den tette granskogen jeg hadde vært nødt til å sloss meg gjennom tidligere på turen.

Tilbake til bilen gikk jeg videre over Landfallbrenna, ned forbi en del av hyttene i området og ut på Tverkenveien. Derfra var det rask gange ned til parkeringsplassen ved Landfalltjern.

Kart:

Bilder: