Innlegg

I min barndom gikk jeg det såkalte Knuteløpet noen ganger. Det var et turrenn på ski som gikk fra Bolkesjø til Kongsberg. Jeg husker ikke alle detaljer fra turene, men jeg husker at jeg likte terrenget. Nesten snaufjell og bare tynn skog der hvor det ikke var snaut. Nå var tiden i aller høyeste grad moden for et nytt besøk. Les mer