Innlegg

Etter å ha fullført lista med PF større enn 100m i Nedre Eiker, står nå den tilsvarende lista i Lier for tur. På den er det 7 topper (Gampen, Knausen, Storkollen, Kraftkollen, Skimten, Reistadåsen og Korpåsen). Skimten var jeg på tidligere i vår, men utover den har jeg mye ugjort i Lier. Første stopp bestemte jeg at skulle bli Gampen. Gampen befinner seg på østsiden av Lier, langt nord mot grensa til Hole.

Les mer