Innlegg

Jeg kjørte bilen inn Sirikjerkeveien, og tok etter hvert av sydover og parkerte like ved Nordre Østerudseter. Les mer