Litt botanik fra Drammens omegn

Litt botanik fra Drammens omegn. Av dr. phil. Rolf Nordhagen Gamle haveanlæg.     Allerede i 1770-aarene roses Drammens omegn for sine „springende kilder, smukke Frugthauger, af Malerier, skin­nende Bygninger og Lystgaarde, hvorfra Veie og Alléer gaar til de...

Finnemarka

Finnemarka. Av O. Chr. Orning “Der kommer finnane” heter det den dag idag, naar opsitterne fra Finnemarka kommer til bygds enten ved Sjaastad i Lier eller ved Snoterud i Modum. Finnemarka er den del av Dram­mens nordmark1) der ligger rundt den vakre indsjø...

Fjeldbygningen i Drammens Nordmark

Fjeldbygningen i Drammens Nordmark Av professor Jakob Schetelig. Med Drammens Nordmark forstaar man den helt isolerte skog- og fjeldmark, som i øst, syd og vest omgis av Lierdalens og Drammenselvdalens opdyrkete og vel bebyggete trakter. Mot nordvest, nord og nordøst...

Fotturer i Drammens omegn

Fotturer i Drammens omegn Av ing. Hans Jensen Drammen eier i sin omegn et terræng for fotturer, som de fleste byer i landet savner sidestykke til, og som i stor utstrækning har bidraget til, at saa mange drammensere er blit ivrige utfærds- og friluftsmennesker. Fra...