, ,

Gunhildrudknatten

På tide med en natt ute igjen. Det var ikke mange områdene som pekte seg ut for en slik tur nå. Det hadde falt en del snø i uka som gikk, og det var fortsatt en kald værtype, så det ville nok fortsatt være en del snø igjen i høyden.…
,

Tragedien ved Gunhildrudsetra

av Audun Knappen Vårmorgenen utenfor var våt og ekkel. Almanakken viste 24. april 1945. I fem år hadde den tyske okkupasjonsmakten spredd brutalitet og terror omkring seg. Ennå var det ikke slutt. Men de som hemmelig lyttet på radio eller…
,

Omkring smaature i skog og mark

Omkring smaature i skog og mark Av dr. E. L. For alle dem som paa grund av sin livsgjerning er tvunget til at opholde sig indendørs og ikke har lange ferier at hvile sig ut i, er det av den største betydning for at bevare helsen at kunne ofre…
,

Historiske og andre merkelige steder i Drammens omegn

Historiske og andre merkelige steder i Drammens omegn Foredrag holdt i Drammens & Oplands Turistforenings høstmøte 26de oktober 1920 av O. Chr. Orning. Naar turistforeningen i den senere tid i likhet med Den norske turistforening…
,

En dag i Drammens nordmark

En dag i Drammens Nordmark Av Olaus Johnsen Den som paa en dag vil se meget av alt det vakre som finnes i Drammens Nordmark, kan neppe velge bedre tur enn den som nu er merket av Turistforeningen 1).   Man tar fra Landfaldhytta innover…
,

Drammens & Oplands Turistforening (1888 1921)

Drammens & Oplands Turistforening (1888 1921) Foreningen besluttedes oprettet den 29de november 1887 i et møte, som var sammenkaldt av bestyrelsen i Drammens handelsforening, Drammens haandværkerforening, Selskapet for Drammens bys…
,

Litt botanik fra Drammens omegn

Litt botanik fra Drammens omegn. Av dr. phil. Rolf Nordhagen Gamle haveanlæg.     Allerede i 1770-aarene roses Drammens omegn for sine „springende kilder, smukke Frugthauger, af Malerier, skin­nende Bygninger og Lystgaarde,…
,

Finnemarka

Finnemarka. Av O. Chr. Orning "Der kommer finnane" heter det den dag idag, naar opsitterne fra Finnemarka kommer til bygds enten ved Sjaastad i Lier eller ved Snoterud i Modum. Finnemarka er den del av Dram­mens nordmark1) der ligger rundt…
,

Fjeldbygningen i Drammens Nordmark

Fjeldbygningen i Drammens Nordmark Av professor Jakob Schetelig. Med Drammens Nordmark forstaar man den helt isolerte skog- og fjeldmark, som i øst, syd og vest omgis av Lierdalens og Drammenselvdalens opdyrkete og vel bebyggete trakter. Mot…
,

Fotturer i Drammens omegn

Fotturer i Drammens omegn Av ing. Hans Jensen Drammen eier i sin omegn et terræng for fotturer, som de fleste byer i landet savner sidestykke til, og som i stor utstrækning har bidraget til, at saa mange drammensere er blit ivrige utfærds-…