Innlegg

Da var jeg atter tilbake på parkeringsplassen ved Ulevann. For et par uker siden var jeg her for en tur opp på Kampen. Denne gangen tenkte jeg å gå en runde rundt Kampen. Starten på turen var denne gangen lik den jeg gikk for et par uker siden. Jeg fulgte den samme veien inn til vestenden av Vrangla. Men der hvor jeg forrige tur gikk rett opp åsen i veidelet, gikk jeg denne gangen veien som går på vestsiden av Kampen. Veien falt slakt nedover mot Sandungen den kilometeren jeg fulgte den. Så tok jeg av på en vei som gikk sydover på sydsiden av Store Dypingen. Jeg kunne følge den veien helt til det sørvestre hjørnet av vannet. Derfra måtte jeg ut i terrenget å gå nordover langs vannkanten til jeg ble fanget opp av en ny vei på nordsiden av vannet. Det var Glitreveien jeg var kommet ut på, og som navnet tyder på ville den kunne ta meg helt til Glitre. Det skulle jeg også, men først måtte jeg legge bak meg Store Dypingen og Sandungen. Veien gikk heldigvis ganske ofte i nærheten av vannet så jeg flere gode utsyn over innsjøene. I østenden av Sandungen var jeg også ute en tur på demningen der før jeg gikk videre. Derfra var det ikke langt til sørenden av Glitre, hvor jeg tok veien østover og opp Langvassdalen mot Vranglas østre side. Det var stigning til å begynne med men etter hvert flatet det ut og jeg passerte Tretjerna før jeg tok av på en vei som går langs østenden av Vrangla. Etter å ha fulgt den veien til ende stod jeg under Mårledningen. Under samme ledning stod også bilen min et par kilometer lenger vest, og det går sti under ledningen bort til parkeringsplassen, så da var det bare å følge den tilbake til bilen. Det ble en tur på drøyt 17 kilometer som varte i 3,5 timer.