Innlegg

Historiske og andre merkelige steder
i Drammens omegn
Foredrag holdt i Drammens & Oplands Turistforenings
høstmøte 26de oktober 1920 av O. Chr. Orning.

Naar turistforeningen i den senere tid i likhet med Den norske turistforening holder foruten sin ordinære generalforsamling, der efter lovene skal være «under Drammensmarked», ogsaa et høstmøte» saa er vel tanken den, at medlemmerne gjerne vil komme sammen og tale om sine fotvandringer i som­merens løp.

Les mer