Innlegg

Delvis ny tur i Finnemarka. Startet fra Glitreveibommen og gikk mot Veslesetra. Det var hogd en del langs veien siden jeg var her sist. Pussig hvordan et hogstfelt kan endre oppfattelsen av veien. Jeg kjente meg nesten ikke igjen, til tross for at jeg har gått den mange ganger.
Etter Veslesetra tok jeg turen nedom Rotufossen, men nå manglet den litt vann for å være virkelig spektakulær.
Deretter stod den ukjente delen av turen for døren. Det går blåmerka sti opp til Knausen fra Glitreveien, som jeg ikke har gått før. Det ble stort sett en hyggelig opplevelse. Bratt til å begynne med, men en grei gammel tømmervei å følge. Mye brekkasje etter vinterens tunge snøfall, og blåmerkinga var ikke god. Oppe av de verste bakkene åpner terrenget seg mer med glissen furuskog, og det stiger pent og pyntelig opp til Knausen.
Fra Knausen gikk jeg på kjent sti mot Gjevlekollen, dog ikke mer kjent enn at jeg mistet den et par ganger. Blåmerkinga er ikke bra her heller, men jeg kom meg greit fram til Gjevlekollen.
Fra Gjevlekollen var det veldig kjent terreng ned til bilen på Glitreveien.

Kart:

Bilder: