Skoger og Konnerud Historielag har, i samarbeid med Hof Historielag, «rekonstruert» en over 300 år gammel trasé, hvor malm ble transportert med hester og sleder om vinteren, fra Nikkerud gruver til Eidsfos Verk. Nikkerud gruver hadde sin første drift på siste halvdel av 1600-åra, og ble drevet med diverse opphold frem til 1889. Gruvene ble overtatt av Eidsfoss verk i 1697, og dermed oppstod behovet for transport av malm til verket.

I en periode på 30 år gikk kjørselen via Sagdammen, Heia, Skulkerud, Store Gravdal, forbi Svarttjerna, og ned til Thorrud ved Eikern. Det er også mulig at kjørselen fra Heia gikk videre opp til Rønnehue, over Terjevollen, Stallane, og derfra ned til Store Gravdal.

Transporten gikk videre via Hovet og Vassbotn til Eidsfos og muligens på Eikern-isen når det var mulig. Underveis var det ikke bare snakk om den korteste traseen, men den som egnet seg best avhengig av snø og is på myrer og vann, samt stigning og fall i terrenget. Et malmlass var på 1000 kg, men kunne ofte veie mindre avhengig av hest og utstyr, vær og føreforhold.

Fin tur. Godt merket, som er en nødvendighet siden stien til tider er fraværende.
Og det var greit å bli hentet av fadern på Eidsfoss, ellers hadde det blitt en lang tur hjem.

Kart:

Bilder: