Svartevannet

Ny tur til Vestskauen, denne gang med start fra Andorsrud. Målet for turen var å gomme seg inn til Svartevannet og få tatt noen bilder av vann jeg passerte på veien. Første mål i så måte var Majordammen, et av de mer populære vannene i marka. Dette skyldes nok den...

les mer

Korpåsen 2018

Andre tur på kort tid inn Glitreveien. Målet var for så vidt det samme som forrige tur, å ta noen bilder av Glitre. Men nå ville jeg ta bildene fra en annen kant. På forrige tur var jeg på Gampeåsen på vestsiden av Glitre. Nå ville jeg til Korpåsen på nordsiden av...

les mer

Himmerikstjern

Målet med dagens tur var å prøve å få tatt noen bra dronebilder av Glitre. Jeg tenkte meg at Gampeåsen kunne være et bra sted å slippe drona fri fra, og det kunne også åpne for en tur innom Himmerikstjern. Da var det bare å kjøre til Sjåstad igjen og inn Glitreveien...

les mer

Skorpeberget

Da var det tid for den siste kollesankingsturen i Finnemarka. Når denne turen er gjennomført vil jeg ha vært oppe på alle de 126 kollene som jeg blinket ut for 3 år siden. Til denne turen gjensto 3 koller, nærmest i en klynge, rett i nærheten av Garsjø. Jeg parkerte...

les mer

Grindene

Den andre av dagens turer gikk til Grindene. Den ble om mulig enda kortere enn Overskylda tidligere på dagen, men var tyngere fordi det var mer stigning her. Jeg parkerte bilen ved Undersrud parkering, og startet bedagelig på en flat skogsbilvei nordover i terrenget....

les mer

Overskylda

To ekstremt korte turer stod på programmet i dag. Den første skulle gå til Overskylda. Da var det bare å kjøre Finnemarkaveien inn fra Sjåstad, forbi avkjøringen til Kvistås og så et godt stykke mot Avdalen. En sti jeg kunne følge til Overskylda starter i...

les mer

Øyvann

Det begynner å bli en stund siden jeg har vært på tur i det jeg kaller bakgården min, Vestskogen, så det var på høy tid at jeg satte kursen mot Montebello arena igjen. Målet var Øyvann og Prestevann, for å dronefotografere de. For en gangs skyld kunne jeg se fram...

les mer

Snaukollen 4. juli 2018

Dette var siste oppsamlingstur på vestsiden av Finnemarka. Rett ovenfor Knivedalen stod det igjen en kolle, Hovet, som jeg måtte besøke. Den kollen ligger såpass nær det stedet jeg kunne sette fra meg bilen, at den ikke i seg selv ville være nok for en fullverdig tur....

les mer

Grølla

Da stod nok en tur til Surtvarden for tur. Skjønt det var jo omtrent et halvt år siden sist, så jeg renner jo ikke ned området. Forrige gang jeg var her måtte jeg parkere bilen ved Dokkavannet og gå til fots derfra, på grunn av isete vei. Det var absolutt ikke noe...

les mer

Gjevlekollen

Dette ble bare en liten tur for å «høste» en glemt kolle, og få registrert nok en tur til Gjevlekollen. Normalt ville jeg ha kjørt bilen til Rustanveien og startet turen til Gjevlekollen derfra, men siden jeg også skulle opp på Veslevannshagan, måtte jeg starte på...

les mer

Bomleåsen

Da ble det nok en tur med utgangspunkt i Djupengrop. Forrige helg glemte jeg å ta turen oppom Bomleåsen, så jeg ble nødt til å ta en tur til. Heldigvis måtte jeg ikke gå ens ærend for den åsen, Kutjernåsen i samme område stod også igjen for et besøk. Det fine med...

les mer

Bjørnekollen

Det begynner så smått å bli vanskelig å lage til turer hvor jeg virkelig kan ta en rufs blant de gjenstående kollene jeg har på min liste i Finnemarka. Men oppe i det nordvestre hjørnet var det i alle fall en mulighet igjen. Jeg tok bilen inn til Djupengrop parkering,...

les mer